ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Ο Α.Σ.Τ. ΗΦΑΙΣΤΟΣ είναι αθλητικό σωματείο, το οποίο υπάγεται στην Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΑΟΜ ΑμεΑ) και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ). Αθλητές του Α.Σ.Τ. ΗΦΑΙΣΤΟΣ, είναι άτομα με προβλήματα όρασης (αναπηρία στην όραση) ή ακόμα και με οποιασδήποτε μορφής άλλη αναπηρία, οι οποίοι μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα των αθλητικών τμημάτων και οι οποίοι εκδίδουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας στην αρμόδια ομοσπονδία ΕΑΟΜ ΑμεΑ (Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες). Μέλος του Α.Σ.Τ. ΗΦΑΙΣΤΟΣ μπορεί να γίνει ο οποιοσδήποτε το επιθυμεί, ανεξαρτήτως αναπηρίας όρασης, άνω των 18 ετών.

Γενικότερα, ο Α.Σ.Τ. ΗΦΑΙΣΤΟΣ είναι μια μεγάλη οικογένεια που προσπαθεί να δείξει σε κάθε μέλος της πως ο αθλητισμός αποτελεί την διέξοδο και την ευκαιρία να αναδείξει ο καθένας τα ξεχωριστά του θετικά χαρακτηριστικά.